ku: titim fatimah

produksi nu asli
model indonesia
bahanna teu pira
segar hangat pisan
tapi cukup sopan
pikeun masamoan
kueh naon ngaranna
: da putri noong

asal ti na sampeu
dicampur jeung gula
kalapa masieup
nambah rasa nikmat
tengahna ngajentul
nyi putri moncongok
tacan miboga gelar
: da putri noong

katuangan katuangan has priangan
kamonesan kamonesan urang sunda
henteu perlu diimpor ti amerika
leuwih hade ngolah ngareka nu aya

Advertisements

gusti geuning…
beungeut téh indo
kasép gusti
jiga seleb tukang ngalalakon

gusti geuning…
kalakuan téh bageur
soléh gusti
jiga santri hatam masantrén

gusti geuning…
uteuk teh éncér
pinter gusti
jiga doktor lulus ti harvard

gusti geuning…
harta téh lubak libuk
beunghar gusti
jiga bill nu mukaan jandéla

—-

cék kuring kumaha?
kasép, soléh, pinter, beunghar téh kumaha?
sok geura jawab kadinyah kuring!!
—-

 • Janari Leutik : Tabuh 01.00 – 03.00
 • Janari Gede : Tabuh 03.00 – 04.30
 • Balebat ; Tabuh 04.30
 • Carangcang Tihang : Tabuh 04.30 – 05.00
 • Rebu-rebun : Tabuh 05.00 – 06.00
 • Haneut Moyan : Tabuh 07.00 – 08.00
 • Pecat Sawed : Tabuh 09.00 – 10.00
 • Rumangsang : Tabuh 11.00
 • Manceran : Tabuh 12.00
 • Lingsir Ngulon : Tabuh 13.00
 • Panon Poe Satangtung : Tabuh 15.00
 • Tunggang Gunung : Tabuh 16.00 – 17.00
 • Sariak Layung : Tabuh 17.00 – 17.30
 • Sareupna : Tabuh 17.30 – 18.00
 • Harieum Bengeut : Tabuh 18.00 – 19.00
 • Sareureuh Budak : Tabuh 19.00
 • Sareureuh Kolot : Tabuh 21.00
 • Tengah Peuting : Tabuh 24.00

(Dicutat ti Unak-Anik Basa Sunda, ku Dedi S.Pd)

Diposting ka urangsunda ku Ahmad Sopiani <sopian73@lge.com>

budah marudah
nahan ombak ngagalura
engké srangéngé medal balébat

budah terus marudah
lambak beuki motah
halimun turun pasusubuh

-janari, 24 agustus

ka marana ari urang sunda
disebut euweuh, aya
disebut aya, heueuh ka mana atuh

heuheuy deudeuh
heahahaaa

urang sunda ka marana
urang sunda di marana
urang sunda urang mana
urang sunda anjeun saha

naha ngan saukur nu ngeusian pulo jawa
naha ngan saukur lalajo bari kumétap
gancang geura hudang buka ceuli buka mata
geura témbongkeun urang sunda ogé bisa… bisa!

témbongkeun urang gé bisa mela nagara
témbongkeun urang gé bisa jadi pamimpin
urang gé bisa nangtung ajeg jeung kawasa
lain saukur bisa unggek jeung kumawula

aduh si kabayan urang sunda
urang sunda lain si kabayan
si kabayan urang sunda
urang sunda ulah jadi si kabayan

anu karesepna ngan ukur ngagéré ceuli
anu karesepna ngan ukur heuay nundutan
anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun
atawa calangap ngitungan béntang di langit

lamun urang kabéh reueus jadi urang sunda
pikiran deui naon nu dipikareueus
lamun urang sunda kabéh jadi si kabayan
kuring melang hiji waktu urang kababayan
urang bakal kababayan
ukur bisa kababayan
salawasna kababayan

teu hararayang!

sok buktikeun lamun urang sunda téh aya kénéh
tempokeun yén urang téh aya kénéh
ulah siga ayeuna
disebut aya da teu kaciri
ari disebut euweuh da loba kénéh nu ngaku aya
kamarana urang sunda téh atuh euy
hudang!
kadé ah

(balik deui ka nu disédéngkeun)

♪ngawih: doel sumbang

kembang tresna natrat na serat munggaran ti anjeun
janji matri na dasaring sanubari ti anjeun
kecap cinta diréka ku basa éndah ti anjeun
serat anjeun éndah duh duh éndah
geter tineung paheut jangji
duriat ukur kaserat
imut anjeun teuteup anjeun
iraha atuh sumpingna
geter tineung paheut jangji
duriat ukur kaserat
imut anjeun teuteup anjeun
iraha atuh sumpingna

(juru kawih: détty kurnia)

pras pris hujan soré
rus ras inget baé
dag dig dug ratug haté
ah sok aya-aya baé

pras pris hujan soré
inggis henteu sumping
panutan buah haté
ah piraku jalir jangji

kapan ceunah kanyaah moal kahalang ku hujan
kapan ceunah miasih moal kagémbang nu lian
kapan ceunah mihéman tumeruskeun lelembutan
kapan ceunah micinta lahir tumekaning batin

pras pris hujan soré
rus ras inget baé
degdegan seseblakan
ah teu puguh rarasaan

pras pris énjing-énjing
haté jadi meulang
longkéwang haté manteng
ah kunaon jadi bimbang

pras pris tengah dinten
ngumbar panglamunan
sawangan paninengan
ah jadi imut sorangan

naha enya asmara gumulung sajuta rasa
naha enya micinta ditalang rasa cangcaya
naha enya katresna pinuh liku romantika
naha enya satia bakal jadi pamatrina

pras pris sora kalbu
ngentring jadi lagu
maturan rasa simpé
ah sing surti nu nampina

naha enya asmara gumulung sajuta rasa
naha enya micinta ditalang rasa cangcaya
naha enya katresna pinuh liku romantika
naha enya satia bakal jadi pamatrina

pras pris sora kalbu
ngentring jadi lagu
maturan rasa simpé
ah sing surti nu nampina

(juru kawih: détty kurnia)